Od 1. července až do listopadu 2014 proběhla v Písecké bráně celková rekonstrukce a po tuto dobu byl bohužel objekt pro veřejnost uzavřen. 
Pod bedlivým dozorem památkářů odborníci ze stavebních firem profesionálně opravili tuto jedinečnou památku Prahy 6, aby do ní už nikdy nezatékalo
a dále mohla sloužit jako kulturně společenské a komunitní centrum Prahy 6.
Celkem bylo odtěženo a posléze navráceno na 4000 kubíků - metrů krychlových (!) zeminy, aby bylo možné na unikátní barokní cihelné valené klenby s výsečemi z roku 1721 postupně nanášet nové sanační vyrovnávací omítky (včetně jejich vyspádování), dále několik bitumenových stěrek na bázi asfaltu a další hydroizolace.
I dubová špalíková dlažba a vnitřní omítky v Písecké bráně částečně podlehly hnilobě a silné vlhkosti a musí být vyměněny.
Archeologové zatím nalezli při průběžném průzkumu odtěžené zeminy mnoho kovaných hřebů, střepů starší keramiky a drobné mince z roku 1956...
Po odebrání zeminy na severním rohu se objevila tajná chodba, která prý sloužila obráncům barokního fortifikařního systému Prahy k nepozorované,u úniku z obleženého objektu. Jeho ústí bylo zamaskováno křovinami. Dokonce prý tento 120 cm vysoká chodna sloužila k nečekanému napadení nepřítele z boku a rychlému návratu do brány. Uzký tunel se dal v případě napadení sbadno bránit či zatarasit. Tato chodba se opět zazdila, zaizolovala a bude zasypána  a zatravněna. 

rekon 11

rekon 5a

tunel nový

1625646 890436047650412 3317032028305749699 n1

rekon 10rekon 7rekon 1rekon 07a5a

rekon 14

10408586 891748187519198 5672287165549470011 n1

10592870 892373474123336 3074522691350307196 n1

1454873 890433357650681 8185576133457675497 n1