Výstava obrazů Pavla Vavryse „Příběh Alice Garrigue Masarykové“, zakladatelky a první předsedkyně Československého Červeného kříže ke 105. výročí založení největšího humanitárního hnutí, které se neúnavně snaží pomáhat těm, kteří se ocitnou v nouzi a zmírňovat lidské utrpení na celém světě. Obrazy jsou z cyklu Česká paměť. Od 6. do 23. června.
A.G

vavrys 2

zahájení vavrys