Prvomájový koncert Skautského smíšeného sboru Lilium pod vedením Kristýny Pechové představil pásmo českých a slovenských písní, sborové aranže, turecké a tradiční gospelové písně, Skauskou večerku i závěrečné brumendo. Velký zážitek

Plakát koncert