Na Smrtnou neděli 17. 3. proběhly Velikonoční rukodělné dílny pro veřejnost s odbornými lektory, vystoupení dětského souboru Sedmihlásek, symbolické upálení Morany a přivítání jara. Vstup volný
velikonoce 0