Děkujeme za přízeň, těšíme se na vás v příštím roce a přejeme vše dobré. 
PF podpis1