Tradiční ocenění Úspěšný žák a Úspěšná žákyně základních škol Prahy 6 převzalo 5. června z rukou místostarostky Mariany Čapkové a vedoucí odboru školství Marie Kubíkové 38 žáků ze škol Pod Mariánkou, J.A Komenského, V. Čáslavské, Petřiny sever, Bílá, Nám. Svobody, Červený vrch, A. Čermáka, Dědina, E. Destinnové, Na Dlouhém lánu, Norbertov, T.G. Masaryka, Hanspaulka.

nej žáci 23