10. dubna Velikonoční koncert Břevnovského chrámového sboru a orchestru. Program: Charpentier, Černohorský, Rotta, Snyder, Bach, Lorenc, Frisina, Rutter, Moriccone, Boccerini, Mascagni. Dirigent Adolf Melichar, trubka M. Laštovka, hoboj M. Čabanová, soprán P. Břicháčová, alt K. Kubová. Vstup volný
břev.sbor 22