17. 12. koncert Bach, Ryba, Linek, Franck, Charpentier, BInge. Účinkuvali orchestr, sbor a sólisté ZUŠ Nad alejí. Host Roman Janál z Národního divadla

zuš 18