23. 8. proběhlo závěrečné setkání tvůrců projektu MAP Praha 6 (místní akční plán) s veřejností a prezentace výstupů k vizi vzájemné spolupráce škol a školských zařízení, jejich zřizovatelů, organizací neformálního a zájmového vzdělávání a dalších aktérů s cílem rozvoje předškolního a základního vzdělávání

MAP