Tradiční oslavy velikonočních svátků na Smrtnou neděli 18. 3. - rukodělné dílny, koncert souboru Sedmihlásek, vynesení a upálení zlé Morany a přivolání Zeleného muže - symbolu jara a nového života. Za účasti místostarosty Prahy 6 Jana Laciny.

morana 717