6. června proběhla zajímavá přednáška badatele a publicisty Radka Žitného nejen o Lídě Baarové a době v níž žila. V rámci Fresh senior. Vstup volný
Baarova