Zveme v úterý 6. června od 16 hod na přednášku badatele a publicisty Radka Žitného nejen o Lídě Baarové a době, v níž žila. V rámci Fresh senior. Vstup volný
Baarova