21. a 22. června budou předány absolventské diplomy žákům bilingvní výuky pátých tříd základních škol Antonína Čermáka a Věry Čáslavské
tooschol24