Archiv 2005

7.12.2005 děti z mateřské školy Tychonova 8 zazpívaly vánoční písně a koledy

5. prosince 2005 od 18 h
Program: Hodnocení hříchů a zásluh, odměny a tresty.
dětská diskotéka, hry a soutěže.
Pro dospěláky: Svařáček, vánoční punč, čertovský guláš speciality na grilu.

23. listopadu 2005 od 19h, prof. J. Kliková, prof. V. Kadlec, P. Partyka, J. Šmejkal

10. listopadu byla zahájena Výstava "Ze života v Domově svaté Rodiny" s fotografiemi Vlastimila Malého z prostředí tělesně a mentálně postižených obyvatel Domova sv. Rodiny na Petřinách a v Liboci a výrobky klientů Domova z dílen pracovní terapie.
Posláním Domova svaté rodiny je vytvořit příjemné a láskyplné prostředí osobám s mentálním, fyzickým či kombinovaným postižením. Domov poskytuje nejen celoroční ubytováním a potřebnou péči, podporuje také maximální rozvoj osobnosti klientů a jejich seberealizaci.
Slavnostního zahájení se zúčastnily zakladatelka Domova sestra Akvinela, její spolupracovníci a řada obyvatel Domova, z nich někteří zatančili, jejich rodinných příslušníků a blízkých, starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa, místostarostky Marie Kousalíková a Jaroslava Trnková a mnoho vzácných hostů. V Písecké bráně jsou vystaveny keramické, tkalcovské, vyšívané a dřevěné užitkové a dekorační předměty z terapeutických dílen klientů. Tyto výrobky je možné si zakoupit a přispět tak na chod Domova.
Výstava je otevřena od 11. do 27. listopadu 2005 vždy od 10 do 18 hodin.

rodina01

rodina02

rodina03

Od 18. října do 8. listopadu 2005 bude v Písecké bráně vystavovat své obrazy Alexandr Iljuščenko - ILKO.

Malíř světla (narozen 1955 v Bělorusku) vychází z impresionismu a své motivy vytváří vrstvením barev. Díky harmonii mezi atmosférou zobrazovaných scenerií a jejich vnímáním umělcem mají obrazy silné charisma. Stínohry, plastičnost a detail s emočním nábojem jsou pak základními atributy Ilkova díla.

Pro Ilkovo dílo jsou charakteristické přírodní a pražské motivy, které ho okouzlily a které zobrazuje v reálném vidění. Jeho realismus však není fotografický a obsahem sdělení obrazu je především poetika a lyrika místa či situace. Realita kolem nás je pro malíře pouze základním prostředkem k pozvánce do světa jeho vnitřních představ a romantických snů. Ilko používá techniku oleje a pracuje hlavně špachtlí, detaily a konečné úpravy dotváří štětcem. Hrubými tahy nanáší jemné pastelové barvy ve vrstvách a tento kontrast je pro jeho rukopis příznačný.

www.ilko.cz

ilko01

28.10.2005 proběhlo slavnostní shromáždění k 87. výročí vyhlášení samostatnosti Československa pořádané, Městskou částí Praha 6 za účasti mnoha hostů. Projevy přečetli starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa, místopředsedkyně Parlamentu ČR Miroslava Němcová, genpor. Tomáš Sedláček, předsedkyně ČSBS Anděla Dvořáková a primátor hl. m. Prahy Pavel Bém.

rijen01

rijen02

rijen03