Od 29. 12. až 9. 1. 2006 bylo vystaveno v Písecké bráně 17 soutěžních návrhů výtvarného ztvárnění kaskád včetně vítězného návrhu od Michala Gabriela. Porota udělila ještě dvě druhá místa a čtyři odměny za zajímavý nápad. Vedoucí odboru územního rozvoje radnice Bohumil Beránek považuje soutěž za velmi úspěšnou.
Vítězný Gabrielův návrh představuje tři bronzové koně, které 40 metrů dlouhou kaskádou procházejí. „Stromy a kaskáda vyvolávají pocit krajiny a koně ji proměňují v park. Koně, oproti autům, tu byli po staletí," uvedl autor. Porota ocenila návrh jako poetický, vytvářející klidové prostředí i moment překvapení. Po dokončení garáží dojde k předláždění náměstí a jeho přeměně na park ve francouzském stylu. Na povrchu budou dvě aleje vzrostlých stromů a lavičky. „Je to podobné původnímu návrhu z 20. let," řekl při prezentaci návrhu archivář bohoslovecké fakulty. Na lavičky v novém parku by se mohli lidé posadit již v závěru příštího roku.

kaskady