Aktuálně

ŠARLÁT V. FišeraNAZKA-NÁDEJ DOTYKU V. Fišera

výstava bratislavského fotografa a dramaturga československého rozhlasu Vladimíra Fišery. Ve své profesionální fotografické činnosti se kontinuálně věnuje umělecké fotografii lidí, zvířat, přírody, umění a sochařské tvorby své manželky Evy Fišerové.
Vystavovaná díla představují jeho koncepční proměnu a vycházejí z původních záznamů jeho cest po Francii, Itálii, Dánsku, Korsice a Sicílii. Autor v nich barevnou transformací dosahuje překvapující fantazijní účinek.
Zaměřením na jednotlivé detaily a fragmenty skutečnosti vytváří obrazy nových a neznámých světů, zbavených všednosti, které jsou našim očím na první pohled nepřístupné. Touhou autora je nám je přiblížit, zaměnit realitu za fantazii a otevřít dveře naší představivosti.
Od 13. 8. do 31. 8. 2015.

Pro velký zájem výstava prodloužena do 5. září

fišera