1721 - postavena jako součást opevnění Prahy architektem Giovannim Battistou Alliprandinim dle návrhu Františka Vogota

1741 - branou vstupuje během válek o rakouské dědictví Karel Albrecht Bavorský

1866 - prohlašuje císař František Josef Prahu za Otevřené město, v důsledku toho se později začíná s bouráním hradeb

1890 - zbourány hradby na západ od brány

1901 - zbourány brány směrem na východ

2000 - začíná se s rekonstrukcí Písecké brány

2002 - rekonstrukce dokončena

2002 - znovuotevření Písecké brány - nájemcem Obec architektů

2004 - výběrové řízení na provoz Písecké brány, nový nájemce PÍSECKÁ BRÁNA s.r.o.