Středa 14. 6.Letní koncert Skautského sboru pod vedením slčny sbormistryně Kristýny Pechové
skauti