kou.flétna

26. 6. zazněly nejkrásnější melodie a árie Mozartovy Kouzelné flétny určené hlavně rodičům s dětmi. Vstup byl volný

kouzelná flétna 1