I vy můžete podpořit Vojenský fond solidarity, když si v Písecké bráně vezmete nový kalendář pro rok 2022 na téma Svět ženy v uniformě a dobrovolně přispějete do kasičky na místě. Sbírka je určena na uhrazení základních životních výdajů raněných či nemocných vojáků, s doplacením hypotéky vdov po vojácích, s úhradou hypotéky vojákovi s těžce nemocným synem, se zajištěním chůvy pro tři sirotky v předškolním věku i pro pozůstalé rodiny vojáků padlých v Afghánistánu. Díky všem kdo pomohou a paní brigádní generálce Lence Šmerdové, předsedkyni výboru Vojenského fondu solidarity

vojen fond solidar