Nový cyklus výtvarných fotografií Miloše Sedláčka.  Autor pohybuje na hraně fotografie a výtvarného umění a maže tuto hranici z mapy uměleckých forem. V září a říjnu byly vystaveny fotografické obrazy, ve kterých autor objevuje pojítko mezi zdánlivě nesourodými pojmy. Nacházení souvislostí je jedním z rysů fotografické tvorby Miloše Sedláčka.  Návštěvníci se setkali s niterným osobitým výtvarným výrazem a silným uměleckým zážitkem.
sedláček foto