Slavnostní předání absolventských diplomů žákům bilingvního programu TOSCOOL ze ZŠ Antonína Čermáka

čermák zš