Milí naši náštěvníci, sousedé, příznivci a další - s radostí otevíráme ve čtvrtek 3. prosince a doufáme, že si alespoň trochu užijete adventní čas při dobré kávě, svařáku a dalších pochutinách. Od 1. adventní neděle je předpolí Písecké brány s vánočním stromem slavnostně osvíceno. Kdo neviděl, může si  prohlédnout prodlouženou výstavu Olympijské století. Zkusíme ještě samozřejmě s respektováním všech stávajících pravidel uskutečnit aspoň nějaké tradiční akce - minimálně 23. 12. odpoledne distribuci Betlémské světla od skautů oddílu Šipka. O ostatních možných akcích budeme průběžně informovat. Přejeme klidný adventní čas a hodně zdraví

pb světla 2020