Výstava olejů krajin malířky Věry Kubík Kdolské - Šumava, Boubínský les, řeka Vydra a česká krajina. Několik figurálních obrazů je zastoupeno i její vnučkou Alenou Kdolskou. Říjen 2019

Kdolská 1

Kdolská 2