14. dubna krásný slavnostní velikonoční koncert Břevnovského chrámového sboru se sólistkou Gabrielou Pešinovou, Břevnovskými smyčcemi a dirigentem Adolfem Melicharem

břevn. sbor4