Na smrtnou neděli 7. dubna byly zahájeny tradiční Velikonoční oslavy Prahy 6 rukodělnými dílnami, vystoupením dětského sboru SEDMIHLÁSEK a symbolickým upálením MORANY za asistence místostarosty Prahy 6 Jana Laciny.

velik 2019 zaháj
morana 717