Tradiční předávání betlémského světla českými skauty 23. 12. 

betlémské světlo