4 adv

2. prosince na 1. adventní neděli byly zahájeny tradiční adventní oslavy Prahy 6 - rukodělné dílny, vystoupení dětského sboru Sedmihlásek a slavnostní rozsvícení vánočního stromu místostarostou Prahy 6 Janem Lacinou