V neděli 25. 3. proběhl úchvatný koncert Chorea Bohemica a jejich Hořické pašije a velikonoční zpívání a říkání s Bárou Munzarovou. Připomenuli jsme si křesťanské tradice, jarní písně i tradice pohanské... 

chorea 6

chorea7