Fotografie Petra Hojdy z filmu Dobré světlo budou vystaveny od 28. června na počest nedožitých stých narozenin režiséra Karla Kachyni
dobré světlo