Výstava prací studentů Architektury a stavitelství, kdy v rámci výuky zpracovali návrhy úprav 4 objektů Prahy 6, včetně Písecké brány,. Museli respektovat klenutý průchozí prostor rozšířený o interiér kavárny, historickou hodnotu objektu a navrhnout nové konstrukce jako samonosné.
archi1