Archiv 2014

Vánoční koncert "Slyšeli jsme v Betlémě..." posluchačů hudebního a literárně-dramatického oboru Základní umělecké školy Nad Alejí - ZUŠ Petřiny v pátek 12. 12. 2014. Zazněl Händel, Mozart, von Weber, Caccini, Stecker, Corea....

chorea

chorea2

Chorea

Nádherný vánoční koncert Chorea Bohemica proběhl ve středu 10. 12. od 17 hodin. Legendární soubor zazpíval často i s po strop zaplněnou Píseckou bránou krásné české koledy a písně jako například - Stará bába jede, Pochválen buď, Radujme se, Dej Bůh štěstí, Abděl páně, Formanská, Marie Anna, Pumprlík, Přišel jsem k vám, Zajíc běží k háji, Radujte se ptáčátka, Vexselé vánoční hody, Půjdem spolu do Betléma, Nesem vám noviny, Narodil se kristus pán a další a další.... 

2svíce2pohádka2 sdvíce3dílny22014 2dílny22014 1

O Bronzové neděli 7. 12. si v Písecké bráně v rámci Adventních oslav Prahy 6 vyrobili rodiče s dětmi na rukodělných dílnách za pomoci lektorů vánoční výzdobu a ozdoby a shlédli pohádku divadelní společnosti Dívadlo - Půjdem spolu do Betléma.
2. svíci na adventním věnci zapálil místostarosta a radní pro kulturu a školství Prahy 6 Jan Lacina se svými dětmi.

EP2   piLAROVÁ

V sobotu 6. 12. vystoupila v absolutně přeplněné Píseckém bráně fenomenální Eva Pilarová s vánočním recitálem za doprovodu skupiny Víta Fialy.

miluláš32014

mikuláš 2014mikuláš22014mikuláš5

5. prosince tradičně zavítali do přeplněné Písecké brány Mikuláš, 2 čerti a anděl s bohatou nadílkou. Děti recitovaly básničky, zpívaly, zpovídaly se ze svých hříchů a některé Mikuláš i pochválil. Pak tančili děti i s rodiči v písničkovém reji s Inkou Rybářovou a čertem Perťákem.

samafor

semafor2

Jiří Suchý je mistrem slova, humoru a legendárních semaforských písní – to vše nabídl s Jitkou Molavcovou 2. prosince nejen seniorům v komponovaném pořadu v rámci Adventních oslav Prahy 6 v Písecké bráně.
Jeho krédo je
: Nikdy není tak špatně – berte vše s humorem a nadhledem…