Archiv 2014

CITYLIGHT ADVENT 2014 A4

 

PF 2015 3

z brána zima    2

kavárna new

z brána zima    1

Rybovka 2015Rybovka 2

POZVANKA MSE

Již 8. tradiční Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby zazněla ve čtvrtek 25. 12. od 17 hodin v Písecké bráně.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

betlémské sv 14jpgbetl světlo  14betlem sve141

V úterý 23. 12. si přišli stovky zájemců do Písecké brány tradičně připálit betlémské světlo, které přivezli skauti oddílu Šipka pod vedením senátora pro Prahu 6 Petra Bratského.

4.sv4. sv. sněhurka

Na zlatou neděli 21.12. shlédli návštěvníci klasickou loutkovou pohádku o Sněhurce a sedmi trpaslících v podání Malého divadélka Praha. Čtvrtou svíčku na adventním věnci zapálil s dětmi MUDr. Marián Hošek, uvolněný člen ZMČ pro sociální a zdravotní problematiku. Pohádka s řezanými marionetami byla plná písníček za doprovodu houslí, kytary, flétny a rytmiky.

 

břev 22břev 11břev33

V sobotu 20. 12. vystoupil v absolutně naplněné Písecké bráně Břevnovský chrámový sbor pod vedením sbormistra Adolfa Melichara s díly předních světových i českých autorů, církevními skladbami a koledami.