Kavárna Písecké brány
fotograf David Horváth (1972 Praha)
do 30. listopadu 2006

venez1