Archiv 2007

studenti fotografie ESAP Porto
Dialog, v němž slova jsou obrazy a tématem ke konverzaci je umění, život a svět. Dialog násobený a prohlubovaný počtem jeho účastníků - diváků. Dialog skrze vizuální sdělení fotografie. Dialog bez hranic.
Evropa je stále větší, otevřenější a multikulturní - od 11. června budou mít příležitost příslušníci dvou evropských zemí, Portugalci jako vystavující a Češi jako diváci, lépe se poznat, navázat DIALOG prostřednictvím nejotevřenějšího média - FOTOGRAFIE. Dialog, v němž neexistují hranice, kde jazyk je společný a kde sdílení kultur a zkušeností obohacuje oba účastníky rozhovoru.
Pod záštitou Portugalského centra Instituto Camoes v Praze a Portugalského velvyslanectví v Praze ku příležitosti nástupu Portugalska na předsednictví EU.

dialogy

11. 6. výstavu slavnostně zahájil velvyslanec Portugalska Fernando de Castro Brandao a rada Luis Gaspar da Silva s manželkami, autory fotografií - studenty fotografie z Porta a mnoha dalšími hosty.

pohádka pro malé i velké
Divadlo v kufru
17. června od 16,00 hod

budulinek2

(13.6.07) Pražský primátor Pavel Bém besedoval a promítal fotografie ze svého výstupu na nejvyšší horu světa. Vyprávěl podrobně o výpravě dlouhé 55 dní, na které nachodil s dalšími členy expedice 480 km, překonal dohromady převýšení 34 km, vypil 132 litrů čaje, popsal 116 stran deníku a vyfotil spoustu fotografií. Zájemcům podrobně odpovídal na spoustu dotazů o aklimatizaci, rizikách vypravy, výbavě, počasí, stravování, šerpech, místních zvycích a dalších zajímavostech.

bem01

bem02

13. 6. vystoupili účastníci kurzu barokních tanců Bilbo s pásmem tanců z období 17. a 18.století. Tanečníci pod vedením Hany Slačálkové v nádherných dobových kostýmech zatančili na krásnou hudbu menuetů, contredensů, sarabandů a dalších barokních skladeb.

baroko

10. června od 19 hod

Scénická koláž tvořená třemi povídkami, jejichž tématem je vztah člověka ke koním. Inscenace vznikla zároveň jako protest proti mezinárodním transportům koní v krutých podmínkách a klade si za cíl otevírat otázky nadvlády, ubližování, důvěry a odpovědnosti ve vztahu lidí ke zvířatům, ale i k sobě navzájem.
Studio Dagmar Karlovy Vary

3. června od 19 hod

Pro velký zájem třetí repríza úspěšné rumunské hry o nejstarším řemesle.
Městské divadlo Děčín