Archiv 2007

29. června se rozloučili žáci 1. A humanitní oboru z Gymnásia Arabská v Praze 6 se svými učiteli.

28. června 2007 proběhlo v Písecké bráně slavnostní stužkování absolventů čtyř tříd devátého ročníku základní školy Červený vrch z Prahy 6 Alžírské ulice. Po slavnostním nástupu za hudebního doprovodu písně Vangelis následoval slavnostní projev ředitelky ZŠ Mgr.Jany Matoušové, za žáky přednesl závěrečný proslov žák 9.D. Tomáš Urbánek. Po oboustraném shrnutí devíti let společného života a projevu vzájemné vděčnosti a poděkování následovalo dekorování všech čtyř tříd devátého ročníku (celkem 108 žáků) medailí s logem Základní školy a certifikátem.

stuz1

stuz2

premiéra
Večer plný perských písniček v různých úpravách
Účinkují:
Shahab Tolouie - kytara, setár, zpěv
Stanislav Barek - kytara, zpěv
27. 6. v 19,30 hod

persepolis

25. června natočila Česká televize v Písecké bráně vzpomínání režiséra Jiřího Menzela do pilotního dílu nového připravovaného dokumentárního cyklu Po stopách hvězd. Vysílat se bude letos na podzim.

postopach

24. června od 19 hod
Hlas A. F. se dotýká strastí i radostí třináctileté holčičky, donucené se ukrývat za války ve skrýši zadního traktu domu. V hlase deníku nezaznívá však pouze Anne, ale veškeré problémy skrývaných i těch, kteří přežili i nepřežili.
Představení připravili Miřenka Čechová, Petr Boháč a kolektiv.
Projekt vznikl za podpory Nadace Život umělce a Nadace Gideona Hleina. Podle tvůrců "experimentuje s hlasem, gestem, pohybem, mlčením a se stěnami, které představovaly stránky jejího deníku i zdi koncentračního tábora".

frankova1

frankova2

kardiologie21. 6. proběhlo v Písecké bráně setkání kolektivu autorů knihy Dětská kardiologie od prof. MUDr. Václava Chaloupeckého - primáře kardiologiského oddělení v Motolské nemocnici, která dostala cenu Českého literárního fondu za nejlepší medicínskou literaturu minulého roku. Oslavy se zúčastnili pracovníci Motolské nemocnice, nestor kardiologie prof. Šamánek, odborníci a přátelé.
Autoři této monografie rozšířili problematiku dětské kardiologie o postupy při echokardiografickém vyšetření, pojednávají o nových terapeutických postupech, pokrocích v kardiochirurgii, anestezii, resuscitační péči a metodice mimotělního oběhu. Kniha se věnujetéž zánětlivým a metabolickým srdečním onemocněním, kardiomyopatiím a preventivní kardiologii. Samostatné kapitoly se zabývají poruchami srdečního rytmu, intenzivní péčí, plicní hypertenzí, antikoagulační léčbou a srdeční transplantací. V závěru monografie jsou pro děti se srdečním onemocněním uvedena všeobecná doporučení pro pohybovou a sportovní aktivitu, výběr povolání, očkování a cestování.