Archiv 2007

Starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa, zástupce velvyslance Slovenské republiky Boris Gandiel, 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslava Němcová, náměstkyně primátora hl.m.Prahy Marie Kousalíková, poslanec Evropského parlamentu Jan Zahradil, starostové ostatních městských částí Prahy, předsedkyně Českého svazu bojovníků za svobodu Anděla Dvořáková, čestný předseda Československé obce legionářské genpor. Tomáš Sedláček, Čestní občané Prahy 6 a další hosté si připomněli 28. října 89. výročí vzniku Československa na slavnostním shromážděním u Písecké brány.
Úvodní slovo přednesl přednesl starosta Tomáš Chalupa. Na závěr svého vystoupení všem popřál krásné 89. narozeniny.
Po zhruba hodinovém programu, kdy své projevy přednesla většina z pozvaných hostů, v prostorách Písecké brány oficiálně zahájila historička Jana Malínská z Masarykova ústavu výstavu „T.G.Masaryk a československé legie". Výstava, která v Písecké bráně potrvá až do 18. listopadu představuje chronologii tzv. "Masarykovy cesty kolem světa" jeho návštěvy USA, Francie a Ukrajiny, až do jeho návratu a k jeho dekoraci Československým Válečným křížem.
Písecká brána, která je vzhledem ke své historii předurčena k podobným slavnostním ceremoniálům, se stala od roku 2002 již tradičním místem, kde je každoročně připomínán význam 28. října pro Českou republiku a její občany.

rijen2007-11

rijen2007-14

rijen2007-15

Výstava v kavárně Písecké brány obsahující řadu unikátních známých, málo známých i dosud nevystavovaných fotografií Jana Wericha, Jiřího Voskovce a jejich přátel z období od Osvobozeného divadla, přes emigraci v USA až po dobu poválečnou a normalizační.

vaw4

16. října byla v Písecké bráně proběhl křest nové knihy pro děti „Zvířecí pohádky" od spisovatelky Anny Blažíčkové. Knihu zdařile ilustroval výtvarník Pavel Šťastný. Kmotry byli náměstkyně primátora Marie Kousalíková a radní MČ Prahy 6 Lukáš Pollert.
Zvířata v pohádkách vynikají činorodostí, zvídavostí, chutí poznat neznámé věci, proniknout například do tajů techniky. Nálada Zvířecích pohádek je veselá, optimistická, hrdinové dostávají prostor k vtipným komentářům a kniha dokazuje, že i ryze pozitivní příběhy bez drastických scén mohou dnes čtenáře zaujmout a najít si k nim cestu.
Knihu si můžete zakoupit za 199 Kč přímo v Písecké bráně nebo u svých knihkupců.

pohadky-obalka

blazickova stastny

Český prozaik, překladatel a esejista Zdeněk Urbánek oslavil své 90. narozeniny 12. října 2007 v Písecké bráně. Popřát mu přišli přes sto přátel a vzácných hostů z Čech i zahraničí. Urbánek studoval na Filozofické fakultě UK, po uzavření vysokých škol byl redaktorem nakladatelství Evropský literární klub, od 1945 redaktorem ve Svobodném slově, pak pracoval na ministerstvu informací. Od roku 1949 pracoval v Československém státním filmu jako lektor a jako dramaturgický tajemník umělecké rady. Od roku 1957 se zabýval především překlady a přispíval do různých časopisů o divadle, po roce 1968 se stal zakázaným spisovatelem. Z toho důvodu jeho překlady v této době vycházely pod jmény jeho přátel.

urbanek zdenek s vnuky

4.10.2007

bcc07

Na oslavu životní události přišli popřát manželům Mändlovým 25.9. do Písecké brány mezi jinými Halina Pawlowská, Ondřej Soukup a další milí hosté.

zari07