Archiv 2009

Malířka, absolventka pražské AMU oboru scénického výtvarnictví, se věnuje portrétu české krajiny a tvoří především pastely, oleje a nejrůznější kombinované perokresby nebo koláže. Je členkou Sdružení pražských malířů. Uspořádala přes 20 výstav, ilustrovala mnoho knih a časopisů.
K připravované výstavě říká:
"Sdělovat zážitky z míst, která poznávám každý den, není vůbec snadné. Velký kus zodpovědnosti a nepřetržitá tréma okamžitě odepíšou každé slovo, které se zdá téměř přesné. Denně míjím průčelí Dientzenhoferovy Písecké brány, co stojí polohou pod Hradem, vysoko nad kotlem Prahy s Vltavou. A také vedle ohromného parkoviště aut. Po letech nepřetržité práce na kresbách a pastelech na téhle Praze jsem se často vracela do prostoru Písecké brány. A představovala si soubor na jejích bílých stěnách, v neuvěřitelném tichu pohádkového světa, který se nenechá ničit žádnou okolní technikou. Moje malované obrazy jiní označují jako krajinu světla a ticha. Přeju každému, kdo sem přijde, aby obojí našel. Aby ještě dávno po skončení výstavy se mohl se svým světlem a tichem setkávat jako s pramenem zázračné vody. Kdykoliv, svobodně a bez placení."
Svá díla vystaví Lýdie Hladíková v Písecké bráně od 16. do 26. dubna 2009.

hladikova1

hladikova2

hladikova3

Pro velký úspěch v minulém roce připravila Městská část Praha 6 v Písecké bráně oslavy Velikonoc ve dnech 29. března až 13. dubna 2009. Výstavu o velikonočních tradicích, zvycích a symbolech autorky Valburgy Vavřinové doplní bohatý program, který začne na Smrtnou neděli vynášením Morany a jejím spálením. V průběhu oslav si budou moci návštěvníci ve velikonočních dílnách za pomoci odborných lektorů z tradičních materiálů uplést pomlázky, věnečky a další velikonoční ozdoby. Tyto dílny budou připraveny i pro školy Prahy 6.

velikonoce

Program:
29. 3. Smrtná neděle od 13 do 17 hod
- Zahájení výstavy starostou Prahy 6 Tomášem Chalupou od 14.30 hod
- Vynášení Morany 14.40 hod
- Dětský sbor Sedmihlásek 14.15 hod
- Velikonoční dílny od 13 - 17 hod
- Velikonoční test o ceny
30. 3 až 2. 4. - Dílny pro školy
5. 4. Květná neděle pro děti od 13 až 17 hodin - Velikonoční dílny
- slosování velikonočního testu o ceny s Ivou Hüttnerovou 16 hod
9.4. Zelený čtvrtek pro seniory od 15 do 18 hodin
- Vystoupení Břevnovského chrámového sboru od 16 hod
- Beseda s Valburgou Vavřinovou od 17 hodin o velikonočních zvycích
12. 4. Boží hod velikonoční
13. 4. Velikonoční pondělí

velikonoce0

velikonoce1

velikonoce2

velikonoce3

velikonoce4

Na Smrtnou neděli zahájil starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa oslavy Velikonoc v Písecké bráně. Celé odpoledne si návštěvníci mohli vyrobit na dílnách z tradičních materiálů velikonoční ozdoby a uplést pomlázky za dozoru odborných lektorů ze Svatovítské dílny. Pak zazpíval dětský soubor Sedmihlásek z Prahy 6 pásmo lidových písní a za doprovodu všech zúčastněných odnesli Moranu k vodnímu příkopu před bránou kde ji několik vybraných dětí symbolicky zapálilo.

kvetnanedele1

kvetnanedele2

Na Květnou neděli se v Písecké bráně sešlo opět mnoho zájemců o tvůrčí dílny, které lektorsky vedla Svatovítská dílna. V průběhu odpoledne vylosovala Iva Hüttnerová velikonoční test, který vyplnilo za 10 dní přes 300 lidí. Losovalo se 15 cen, kde nechyběly knihy, ozdoby, ekotašky, plata čerstvých vajec i kindervajíček a hlavní cena zahradní gril.

zelenyctvrtek1

zelenyctvrtek2

zelenyctvrtek3

zelenyctvrtek4

Na Zelený čtvrtek se sešli v bráně hlavně senioři Prahy 6, kteří si vyrobili na tvůrčích dílnách velikonoční ozdoby. Poté následoval strhující koncert Břevnovského chrámového sboru pod vedením dirigenta Adolfa Melichara.
Nakonec si návštěvníci pobesedovali s autorkou výstavy Valburgou Vavřinovou o velikonočních tradicích a zvycích.

 

tomaskova

Módní přehlídku uváděla v naplněné bráně Saskia Burešová a k vidění bylo od klasických modelů až po avantgardní kreace mladých tvůrců. Akci navštívila například legendární Iveta Simonová a mnoho dalších osobností. Na závěr Upír Krejčí provedl dražbu ve prospěch Nadace Jedličkova ústavu pro podporu dětí a mladých lidí s postižením a vybralo se 27.500 korun, které budou použity pro bezbariérovou dopravu postižených osob a pořízení rehabilitačních pomůcek.

prehlidka1

prehlidka2

prehlidka3

prehlidka4

31.3. vystoupila v Písecké bráně Ester Kočičková s vynikajícím pijanistou Lubošem Nohavicou. Výborná šansoniérka a rozená bavička zazpívala starší i nejnovější písně včetně slavné Černé orchideje a velmi vtipně seznámila posluchače se svým pohledem na probíhající světovou krizi.

ester1

ester

ester2

15. března uplyne již 70 let od zahájení nacistické okupace českých zemí a vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava. Ústav pro studium totalitních režimů připravil ve spolupráci s MČ Praha 6 a občanským sdružením Post Bellum výstavu která návštěvníkům přiblíží dění a atmosféru od osudných mnichovských událostí, přes období druhé republiky, vznik protektorátu až k vypuknutí druhé světové války – tak jak tyto měsíce prožívala a vnímala česká společnost. Výstava je rozdělena na tři tématické části - období druhé republiky, protektorát a osobní vzpomínky pamětníků těchto událostí, kde je na 20 panelech věnován prostor politickému dění, státoprávním změnám, domácímu i zahraničnímu odboji, ale i každodennosti a proměnám kulturní sféry. Panely jsou doplněny fotografiemi, některé z nich jsou prezentovány poprvé.
Od 13. do 27. března, každý den od 13 do 19 hodin s výjimkou pondělí.

hitler v cechach

Vernisáž výstavy v zaplněné Písecké bráně zahájili: radní pro kulturu Prahy 6 Ingrid Kejkrtová, zástupce starosty prof. Jiří Fárek, Pavel Žáček z Ústavu pro studium totalitních režimů a zástupci Post Bellum.

hitler v cechach1

hitler v cechach2

24.3. se sešli v Písecké bráně na besedě v rámci výstavy pamětníci vzniku protektorátu, aby zavzpomínali na toto smutné výročí českých dějin. Za účasti studentů z gymnazia Arabská, starosty Prahy 6 Tomáše Chalupy a dalších mnoha návštěvníků vyprávěli pohnuté, dramatické i neznámé příběhy armádní generál Tomáš Sedláček, Anna Hyndráková, Vladimír Paleček a čestný občan Prahy 6 Jiří Navrátil.

protektorat1

protektorat2

v doprovodu afrických rytmů skupiny Elvise Kitití v Písecké bráně 20. 3. 19 hod.
Hudebně-gastronomický zážitek během kulinářské dílny angolského tradičního jídla.
Zájemci o workshop s sebou: zástěra nebo pracovní oděv. Ostatní návštěvníci mohou přihlížet procesu vaření, poslouchat hudbu a ochutnat výsledek kulinářské dílny.
Noite culinária angolana
acompanhada pelos ritmos africanos de Elvis Kititi 20.3. 19 h.
Uma experiencia gastronómico-musical durante a oficina culinária da comida típica angolana!
Participantes da oficina culinária, tragam avental!
Outros visitantes podem assistir ao processo de cozinhar, ouvir música, beber uma caipirinha e provar o resultado da oficina culinária.

noite-culinaria

noite-culinaria2