Archiv 2010

3.10.2010, koncertní večer, jehož hlavními protagonisty budou Rakušané Harald Oberlechner, Martin Mallun a severočeský rodák Michal Müller, kteří patří k současné světové špičce ve hře na tento nástroj.

citerakytara

Prostřednictvím olejových obrazů malířky Dagmar Hejtmánkové můžete navštívit veselý, optimistický svět tlouštíků. Vyzařuje z něj radost a všeobjímající láska. Humor, který má kouzelnou moc při zdolávání i těch nejtěžších překážek, je jeho neodmyslitelnou součástí. Autorka obrazů si své tlouštíky zamilovala, protože jsou pro ni prototypem optimismu a lidskosti.
Od 15. do 30.9.2010

hejtmankova1

hejtmankova2

23. září proběhlo v Písecké bráně slavnostního vyhlášení 6. ročníku tradičního ocenění vynikajícím učitelům základních škol MČ Praha 6, které doporučili jejich ředitelé, kolegové i žáci se svými rodiči.
Vítězní laureáti jednotlivých kategorií:
Kategorie A – za vynikající výsledky vzdělávací a výchovné činnosti v pedagogické praxi v běžném roce
Mgr. Petra Levá ZŠ a MŠ nám, Svobody 2
Mgr. Kateřina Mošová – ZŠ Pod Marjánkou
Paeddr. Luděk Dolejš – ZŠ a MŠ Červený vrch
Mgr. Vladimír Rozhon – ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek
Kategorie B- za výjimečné výkony nad rámec běžných činností
Mgr. Hana Reichlová – ZŠ Emy Destinnové
Mgr. Blanka Voráčková – ZŠ Emy Destinnové
Mgr. Jana Sochůrková – ZŠ Norbertov
Mgr. Petr Korecký – ZŠ a MŠ Bílá
Kategorie C – ocenění vynikajících začínajících učitelů s méně než 3 roky praxe
Mgr. Michaela Talpová – ZŠ a MŠ J.A. Komenského
Mgr. Václav Lacina – ZŠ a MŠ Nám. Interbrigáda
Ceny předali vedoucí odboru školství Jan Holický a radní Ondřej Balatka.
Ceremoniál doprovodila hrou na elektrické klávesy paní Hana Kočandrlová ze ZŠ Emy Destinnové.

ucitel1

ucitel2

Ve dnech 13. a 14. 9. bylo v Písecké bráně tradičně přivítáno zástupci MČ Praha 6 v čele s radní pro kulturu Ingrid Kejkrtovou a Václavem Širlem na 100 nově narozených děti z Prahy 6 z května a června 2010. Cca 5 % dětí bylo z manželství kde aspoň jeden je cizinec – např. Japonka, Angličan, Rus, Maďar... Objevila se některá méně obvyklá jména jako např. Thea, Mia a mnoho dětí mělo dvě křestní jména.

vitani-deti1

vitani-deti2

vitani-deti3

Věra Koubová (1953) vychodila v letech 1986–1989 Pražskou fotografickou školu. Zakončila ji diplomovou prací Zapomenuté portréty o svém objevu negativních desek s podobiznami slavných osobností přelomu 19. a 20. století z ateliéru Mulač. V devadesátých letech se nejprve věnovala snímkům souboru Místo děje, představujícím člověka ve městě na místech (možných) dějů. Dále fotí dramatické výjevy i portréty na filosofických konferencích, které dovolují zachytit soustředění člověka v abstraktním prostředí. Nejnověji se snaží v dialogu s literárním dílem transponovat jeho výpověď do obrazového tvaru. Vystavený soubor vychází z konkrétních motivů knihy Anny Blažíčkové Psí víno (Triáda 2010) zdi kdysi prosperujících statků, silnice záplatovaná jak babiččino prostěradlo, dávno zrušený ovocný sad , ale především tu jde o celkové vystižení atmosféry knihy: zobrazené věci jsou ve svých vztazích ke světu i sobě navzájem narušeny, ne však beznadějně. Mrtvý strom tančí v záplavě květů, odložená pohovka našla na zahradě společnost, papír na poli spěje k záhubě jako kus nebe na zemi. Nakonec i „psí víno" v knize nezkrotně bují, ač každým rokem zaniká.
Výstava potrvá od 31. 8. do 12. 9. 2010

NavstevaNaZahrade

PavouciOkna

Výstava fotografií a obrazů skupiny Unfocused
Ladislav Hovorka
Harry Farkas
Libor Kousal
Jan Mikulka
Blanka Chocholová
Miloš Šejn
Od 16.7.2010

blueline01

blueline02

blueline03

blueline04

blueline05

blueline06