betlém.sve17

 23. prosince třadičně připalovali skauti oddílu Šipka Betlémské světlo, přivezené až z Vídně. Připálit si přišlo na 400 sousedů

betlémské světlo