V neděli 25. 3. od 17 hod zveme na Hořické pašije a velikonoční zpívání a říkání s Bárou Munzarovou. Připomenete si křesťanské tradice, jarní písně i tradice pohanské... Vstup volný

chorea7