Archiv 2005

23. června byla zahájena výstava prvního ročníku soutěže pro studenty středních průmyslových škol stavebních s názvem Rodinný dům s obytným podkrovím, kterou vyhlásila společnost VELUX s cílem podpory kreativity studentů a umožnění detailnějšího seznámení s problematikou obytných podkroví. Záštitu nad soutěží převzala a zároveň odborným garantem se stala Obec architektů.
Do soutěže se zapojilo celkem 16 středních škol a své práce přihlásilo více než 200 studentů. Do celostátního kola postoupilo celkem 45 prací, z nichž vybrala porota tři nejlepší projekty. Jednotlivé práce byly hodnoceny podle těchto kritérií – optimální návrh řešení podkroví, technicky správný návrh střešních oken s ohledem na zajištění optimálního osvětlení, ventilace a respektování zásad stavební fyziky a správná specifikace výrobků VELUX.
Vítězným projektem se stal návrh studentů Marka Svobody a Petra Steuera ze SPŠ stavební ve Valašském Meziříčí, kteří si mezi sebou rozdělí částku 15 000 korun. Porota ocenila koncepční použití střešních oken včetně jejich správného umístění i s ohledem na požadavky tepelné izolace. Druhé místo a částku 10 000 korun získal Roman Chvilíček ze SPŠ Zlín. U jeho návrhu porotu zaujala kultivovaná a jednoduchá forma domu odpovídající tradici českých venkovských staveb s vložením současných architektonických prvků. A na bronzové příčce se umístil projekt Jana Přehnala také ze SPŠ Zlín, který získal částku 5 000 korun za zajímavé architektonické ztvárnění objektu. Obytné prostory domu jsou vhodně orientovány s napojením na obytnou terasu, dispozice je přehledně a účelně řešena. Technicky a architektonicky zajímavým prvkem je napojení střešních oken na prosklenou část ložnice.
Kromě třech vítězných projektů porota také ohodnotila pět dalších prací a jejich autory odměnila částkou 3 000 korun.
Všechny návrhy z celostátního kola soutěže má veřejnost možnost zhlédnout v Písecké bráně do 3. července 2005. Vítězné práce jsou rovněž zveřejněny na www.VELUX.cz

dum01

dum02

dum03

Ve čtvrtek 16. června starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa a místopředseda Československé obce legionářské brigádní generál Josef Hercz předali 58 legionářům a legionářkám jednoty Prahy 6 pamětní medaile k 60. výročí konce II. světové války, které jim byly uděleny ministerstvem obrany České republiky, ministerstvem obrany Slovenské republiky a prezidentem Ruské federace. Při ceremoniálu za přítomnosti stráží s vlajkonoši zazněli proslovy, žesťový orchestr zahrál fanfáry a českou hymnu a slavnostním přípitkem.

legionari01

legionari02

legionari03

Vernisáž obrazů Petra Lepši NEXT TIME proběhla 1. června za účasti stovky hostů. Výstava potrvá do 15. 6. 2005. Představuje aktuální kolekci olejomaleb, které v záplavě moderního a nezřídka poměrně agresivního umění působí svým klidem a náladou jako balzám na duši v současné uspěchané době. Klasická figurální malba v téměř až fotorealistickém stylu typická pro díla Petra Lepši nebývá u nás často k vidění. Zvolené náměty s nádechem retrospektivní "zastávky v čase" zachycují lidské momenty jakoby okem hledáčku ve své pomíjivosti a přece významnosti. Lidé na obrazech a jejich minipříběhy vybízejí k domýšlení, co předcházelo a co bude následovat, až se tento jakoby zastavený filmový pás opět rozběhne.
Výstava v Písecké bráně obsahuje tvorbu malíře za poslední rok.

lepsa1

lepsa3

lepsa4

Výstava historických vojenských exponátů.
Vernisáž 5. května, výstava otevřena do 29. května 2005.

Praha 6 vzpomenula 60. výročí povstání českého lidu a konce II. světové války v galerii Písecká brána probíhá unikátní výstavou fotografií připravovanou Městskou částí Praha 6 společně s Vojenským historickým ústavem. Nechybí zde exponáty jako tank, dělostřelecký tahač s houfnicí, minomety, ruční palné zbraně nebo dobové stejnokroje.

kveten1

kveten2

kveten3

28.4.2005

Komponovaný program k 15. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Koreou a Českou republikou

korea2

korea8

27.4.2005

Úspěšná aukce v Písecké bráně přinesla 700 tisíc pro Mentawaje

V historických prostorách Písecké brány na Hradčanech se ve středu 27. dubna dražilo na charitativní aukci Nejste sami 66 pomalovaných a různě výtvarně dotvořených hlav - Kyklád od 66 předních českých výtvarníků.

Bylo tak úspěšně završeno čtyřměsíční úsilí galerie Ikaros (www.galerie-ikaros.cz) ze Slaného.
Celkový výtěžek z dražby 686.400 korun je věnován na pomoc loňskou katastrofou postiženou jihovýchodní Asii a bude zaslán přímo na účet Českého červeného kříže a dále adresně směrován do Indonésie na ostrov Siberut kmeni Mentawajů.

Nejvyšší dosažené ceny byly za hlavu od Olbrama Zoubka (105.000 Kč), Vlastimila Zábranského (60.000 Kč), Jiřího Sopka (40.000 Kč), Jiřího Anderleho, Adolfa Borna. Aukci sledoval i zástupci ČČK prezident Zdenko Vlk a ředitel úřadu Jiří Procházka a také řada zúčastněných výtvarníků, např. Iva Hüttnerová, Marina Richter, Markéta Podhůrská a další. Přítomen byl i starosta MČ Praha 6 Tomáš Chalupa a členové zastupitelstva a rady MČ, kteří se aktivně zapojili do aukce a dražili především výtvarníky z Prahy 6.
Vydražili hlavu od Jiřího Mocka a Jiřího Sopka. 4 hlavy vydražil přítel Gábiny Partyšové Josef Kokta, např. hlavu od V. Zábranského.

Licitátorem aukce byl Zdeněk Podhůrský a Lenka Hornová. V pauzách zazpívali Gábina Partyšová a skupina Berušky.

aukce7

aukce8

aukce9