Archiv 2008

Dana Batulková oslavila 21.4. v Písecké bráně hezké výročí se svými přáteli a kolegy. Zazpíval jí Karel Štědrý a skupina NightWork. Dobrá nálada, výborné jídlo a pití, tanec, spousta dárků a záplava květin (největší od Boba Klepla). Gratulujeme.

batulkova1

batulkova2

batulkova3

Při příležitosti 55. výročí Fakulty tělesné výchovy a sportu a 660. výročí Karlovy univerzity v Praze se 17. dubna v Písecké bráně sešli v rámci zakončení Mezinárodní studentské vědecké konference 2008 ocenění studenti z několika zemí, aby zde převzali diplomy za přispěvky týkající se pohybu z pohledu biomedicínských a společenskovědních oborů. Ceny předali: děkan FTVS prof. Václav Bunc, 1. zástupce starosty Prahy 6 prof. Jiří Fárek, předseda ČKS Doc. Jan Hendl a prof. Miroslav Choutka. Akce byla pod záštitou starosty Prahy 6 Tomáše Chalupy, jehož cenu za nejlepší fulltext získala Martina Hodanová.

veda1

veda2

veda3

veda4

Výstava fotografií soutěžního projektu Významné maličkosti, v rámci kterého lidé, kteří se setkali se závažným onkologickým onemocněním, zachytili objektivem zdánlivě nevýznamné detaily a okamžiky každodenního života. Vernisáž dne 26.3. zahájila Helena Štáchová, která se v minulosti z onkologického onemocnění vyléčila a svým životním příběhem povzbuzuje všechny nemocné v jejich nelehké životní etapě. Myšlenku výstavy svou účastí podpořil i Prof. Dr. Zdeněk Dientsbier předseda Ligy proti rakovině a zástupci pacientských sdružení. Do projektu se přihlásilo 28 účastníkům, jejich příspěvky hodnotila porota, jejímiž členy byli Doc. MUDr. Marek Trněný předseda Kooperativní lymfomové skupiny, zakladatelka sdružení Mgr. Petra Štětková, Pavel Tesař fotograf týdeníku Reflex, zástupci sponzorů a herečka Zuzana Dřízhalová, patronka občanského sdružení LYMFOM HELP. Vítězkou soutěže se stala paní Tamara Kujalová.
Občanské sdružení LYMFOM HELP vzniklo roce 2005 a jeho hlavním cílem je spojovat nemocné s maligním lymfomem, jejich blízké, lékaře, zdravotnický personál a všechny ty, kteří se chtějí podílet na osvětové činnosti. Ročně na maligní lymfom umírá přibližně 200 tisíc lidí na celém světě a od 70. let minulého století jeho výskyt vzrostl o 80 %. LYMFOM HELP je zřizovatelem stránek www.lymfomhelp.cz, kde je možné získat všechny podstatné informace o tomto onemocnění včetně jeho příznaků a možnostech léčby, včetně prostoru na otázky i příběhy pacientů, kteří nad onemocněním zvítězili a mohou se tak stát povzbuzením pro ostatní. Výstava proběhla od 26.3. do 12.4.2008.

lymfom

lymfomhelp

Informační noc proběhla 28. března 2008 a obsahovala bohatý program po celou noc na 5 místech v Praze 6, velkou soutěž o atraktivní ceny, aktuální vydání Pražského deníku ZDARMA, autogramiády, křty, diskuze, přednášky, filmové projekce, astrologický koutek, čtení a zpívání (nejen) pro děti, Fan klub Terryho Pratchetta, vystoupení Ireny Obermanové, Ivy Hüttnerové, Štěpánky Duchkové, Zory Jandové, Václava Vydry, Martina Fendrycha, Petra Messanyho a dalších zajímavých osobností.
V zaplněné Písecké bráně proběhl v rámci Světového dne Downového syndromu od 17 hodin komponovaný program klubu rodičů a a přátel dětí s Downovým syndromem Brána se otevírá - přijďte nás poznat, kde vystoupila Zora Jandová a její hosté, četlo se z knihy Na tom záleží Denisy Střihavkové, dívky s Downovým syndromem. Denisa, která píše své románové povídky již od svých 11 let, v knize zachycuje svoje názory na lásku, manželství i na politiky a dokazuje, že život lidí s mentálním postižením není pocitově chudší, jak se často domníváme. Naopak jejich prožitky jsou opravdové, hluboké, upřímné, jen o nich každý nedokáže mluvit. V rámci večera děti s Downovým syndromewm vystavily své kresby a předvedly několik hudebních vystoupení. Příjemného večera se zúčastnil starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa a další zástupci Prahy 6.
Od 19 hodin zpovídal Patrik Fridrichovský spisovatelku Irenu Obermanovou (např.romány Deník šílené manželky, Divovlásky...)
Ve 20 hodin vystoupil Michal Hejč - česká Vanesa Mae a pokřtilo se jeho nové CD.
Na závěr proběhla módní přehlídka účesů iNOCi Futura Extravaganza.

downs

iNOC1

iNOC2

iNOC3

iNOC4

Na smrtnou neděli si přišly stovky návštěvníků do Písecké brány vyrobit na dílnách velikonoční ozdoby, uplést pomlázky a prohlédnout výstavu velikonočních zvyků od Valburgy Vavřinové, kterou zahájil starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa. Dětský pěvecky soubor Sedmihlásek z Alžírské školy zazpíval lidové písničky a všichni pak šli upálit symbol zimy Moranu před Píseckou bránu.

velikonoce3

velikonoce6

velikonoce8

velikonoce9

Na Květnou neděli vystoupil v naplněné Písecké bráně s velkým úspěchem dětský folklórní soubor Rosénka a přes 500 návštěvníků si v dílnách vyrobilo velikonoční ozdoby za pomoci lektorů.
Na Zelený čtvrtek znovu vystoupila oblíbená Rosénka a poté dlouho besedovala autorka výstavy V. Vavřinová se zájemci o velikonočních zvycích, symbolech a tradicích.
Výstavu navštívilo za 16 dní několik tisích návštěvníků.

velikonoce2

Slavnostní křest výukového DVD
proběhl ve čtvrtek 20. března 2008 od 11h

park1

DVD pokřtili:
Petr Štěpánek, člen Rady ZHMP pro oblast životního prostředí, Eva Špačková, autorka scénáře, Ladislav Špaček, průvodce DVD a arbitr slušného chování.
Hlavní město Praha v rámci kampaně „Parky nemají prázdniny" vydává výukové DVD pro školní mládež s názvem "Ten park není můj". Kampaň Prahy informuje uživatele veřejné zeleně o parcích I. kategorie (Královská obora Stromovka, Letenské sady, Komplex zahrad vrchu Petřína, Obora Hvězda, Zahrada Kinských a Park na vrchu Vítkově) a upozorňuje na to že by se v nich měli návštěvníci řídit stanovenými pravidly podle Obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o ochraně veřejné zeleně.
Nové výukové DVD „Ten park není můj" vysvětluje zábavně naučnou formou, co je a co není povoleno v parcích.

park2